Vlaamse Kano & Kajak Federatie

De samenstelling van het Technisch comité freestyle vind je op de volgende link in de on-line administratie (inloggen vereist)

Adressenlijst TC freestyle