Vlaamse Kano & Kajak Federatie

de website van het IRFBinnen onze federatie worden de belangen van de rafters behartigt door het Technisch comité rafting. Deze is opgebouwd uit ervaren wildwaterrafters vanuit verschillende clubs. De leden zijn zowel op recreatief als op competitief vlak actief en kennen de sport door en door. Het opbouwen van competitiestructuur en een stevige recreatieve basis zit mee in hun takenpakket.

De samenstelling van het Technisch comité rafting vind je op de volgende link in de on-line administratie (inloggen vereist)

Je kan deze mensen bereiken via

Adressenlijst TC rafting

Het internationaal reglement rafting kan je op de website van het IRF terugvinden.