Vlaamse Kano & Kajak Federatie

doping_wadaWil je alles weten over het antidopingbeleid in een dik uurtje, kijk dan naar dit online filmpje van de Vlaamse overheid waar alles over doping aan bod komt

De belangrijkste pijler in het Antidopingdecreet, is dopingbestrijding.

Van zolang de mens aan sport doet, is er gezocht naar middelen en methoden om tot betere prestaties te komen: materiële elementen (fietsen, badpakken, schoeisel), fysiologische hulpmiddelen (hoogtetraining), trainingsmethoden, voeding, psychologie werden uitvoerig uitgeprobeerd, maar ook in de geneeskunde is naar middelen gezocht om één of ander aspect van het prestatievermogen (uithouding, kracht, recuperatie,...) te beïnvloeden. Om alles eerlijk en gezond te laten verlopen, zijn hiervoor regels opgelegd.

 

 • Zo is er een lijst met de verboden stoffen die je hier kan terugvinden.
 • Indien je aan de hand van de naam van een geneesmiddel wil opzoeken of dit op de verboden lijst staat, kan je dit hier ingeven.
 • De wetgeving omtrent dopinggebruik is verschillend voor elitesporters en andere sporters. Zo wordt in het Antidopingdecreetdecreet bepaald dat elke sportfederatie voor haar elitesporters een disciplinair orgaan moet oprichten dat de dopinggebruiker kan sanctioneren volgens de uniforme regels van het WADA (Wereld Anti Dopingagentschap). De VKKF heeft ervoor geopteerd om samen met de Vlaamse sportfederatie (VSF) en vele andere sportfederaties het Vlaams Dopingtribunaal (VDT) op te richten.Vanuit het VDT wordt elke aangesloten sportfederatie verplicht om een intern tuchtreglement inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters en hun begeleiders. De Algemene Vergadering heeft in maart 2013 dit reglement op vraag van Sport.Vlaanderen aangepast.
 • De niet-elitesporters op hun beurt worden dan weer door de disciplinaire organen van de Vlaamse Gemeenschap berecht wanneer ze betrapt worden op doping.
 • Daarnaast blijft de federale drugwetgeving een volledige vervolgings- en bestraffingsvrijheid behouden: sporters, begeleiders en anderen kunnen dus ook nog steeds strafrechterlijk veroordeeld worden wanneer ze met dopingpraktijken en -producten te maken hebben.
 • Indien een minderjarige mee wil doen aan wedstrijden in het Waalse Gewest en iemand anders dan de ouders vergezellen de atleet, moeten de ouders hun toestemming geven aan een verantwoordelijke om de minderjarige bij een eventuele dopingcontrole te vergezellen. Meer info vindt u hier.
 • Indien je om medische redenen toch een geneesmiddel moet gebruiken waarin een stof verwerkt zit die op de dopinglijst staat, kan of moet je een Toestemming Therapeutische Noodzaak (TTN) aanvragen. De procedure hiervoor vind je hier.

   

  Indien u meer wil weten over je rechten en plichten bij een dopingcontrole, kan u steeds dit ecucatief online programma gebruiken waarbij je via leuke interactieve filmpjes hierover op de hoogte wordt gesteld. Ook is er de Play True Quiz van WADA die je hier kan spelen

  Indien u nog meer info wenst omtrent doping, kan u deze steeds terugvinden op  www.dopinglijn.be.