Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Intern tuchtreglementen 

Hier vind je het algemeen tuchtreglement

Hier vind je het intern tuchtreglement inzake dopingpraktijken.

Hier vind je het intern tuchtreglement inzake wedstrijdifixing.

 

 

Deze werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering VKKF van XX-XX-2019