Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Continuïteit van de Raad van Bestuur

Er wordt gewerkt met geschrankte verkiezingen om enerzijds continuïteit te behouden en anderzijds vernieuwing in de hand te werken. Om de twee jaar wordt de helft van de bestuurders herverkozen. Gezien VKKF in 2019 pas gestart is met deze continuïteit zal in 2021 duidelijk zijn welke bestuurders al dan niet herverkozen worden. In de loop van 2020 zal duidelijk zijn welke Raad van Bestuursleden hun vacature vacant zal gesteld worden in 2021.

 

Naam Functie   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Rik Vierstraete

Voorzitter
  V  *            
 Piet Coussens Secretaris   V  *            
 Bert Luyssaert Penningmeester V  *            
 Joris Bockx Voorzitter Beleidscel Competitiesport   V  *            
 Bert Luyssaert Voorzitter Beleidscel Jeugd en Opleiding V  *            
 Ronny Scheers Voorzitter Beleidscel Marketing & Communicatie V  *            
 Rik Vierstraete Voorzitter Beleidscel Infrastructuur & Wetgeving   V  *            
Philippe de Wergifosse Bestuurslid   V            
Beschikbare Vacature                    
Beschikbare Vacature                    
Beschikbare Vacature                    

V = Verkozen; * = Bestuursmandaat; X = nieuwe verkiezing

 

Aantal voorgaande mandaten huidige Raad van Bestuur

 

Vergaderingen en verslagen Raad van Bestuur

Klik hier

 

Profielen Raad van Bestuur 

Globale opdracht Bestuur en Algemeen profiel van een bestuurder

Profiel voorzitter

Profiel secretaris

Profiel Penningmeester

Profiel Bestuurder Beleidscel Competitiesport

Profiel Bestuurder Beleidscel Marketing & Communicatie

Profiel Bestuurder Beleidscel Jeugd en Opleiding

Profiel Bestuurder Beleidscel Infrastructuur & Wetgeving

Profiel Bestuurder Beleidscel Gezond en Ethisch Sporten