Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Continuïteit van Het Bestuursorgaan

Er wordt gewerkt met geschrankte verkiezingen om enerzijds continuïteit te behouden en anderzijds vernieuwing in de hand te werken. Om de twee jaar wordt de helft van de bestuurders herverkozen. Gezien VKKF in 2019 pas gestart is met deze continuïteit zal in 2021 duidelijk zijn welke bestuurders al dan niet herverkozen worden.

Volgende Bestuursleden stellen hun vacature vacant in 2021: Piet Coussens, Bert Luyssaert en Ronny Scheers.

 

Naam Functie 16/03/2019 25/01/2020 18/03/2021 03/2022 03/2023 03/2024 03/2025 03/2026

Rik Vierstraete

Voorzitter
V  *  *  *      
 Piet Coussens Secretaris V  *  x          
 Bert Luyssaert Penningmeester V  *  x          
 Joris Bockx Voorzitter Beleidscel Competitiesport V  *  * * x      
 Bert Luyssaert Voorzitter Beleidscel Jeugd en Opleiding V  *  x          
 Ronny Scheers Voorzitter Beleidscel Marketing & Communicatie V  *  x          
 Rik Vierstraete Voorzitter Beleidscel Infrastructuur & Wetgeving V  *  * * x      
Philippe de Wergifosse Bestuurslid   V  * * * x    
Beschikbare Vacature                  
Beschikbare Vacature                  
Beschikbare Vacature                  

V = Verkozen; * = Bestuursmandaat; X = nieuwe verkiezing

 

Aantal voorgaande mandaten huidige Bestuursorgaan

 

Vergaderingen en verslagen Bestuursorgaan

Klik hier

 

Profielen Bestuursorgaan

Globale opdracht Bestuur en Algemeen profiel van een bestuurder

Profiel voorzitter

Profiel secretaris

Profiel Penningmeester

Profiel Bestuurder Beleidscel Competitiesport

Profiel Bestuurder Beleidscel Marketing & Communicatie

Profiel Bestuurder Beleidscel Jeugd en Opleiding

Profiel Bestuurder Beleidscel Infrastructuur & Wetgeving

Profiel Bestuurder Beleidscel Gezond en Ethisch Sporten