Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Organigram na de Algemene Vergadering 2020;met leden die gestemd waren en gecoöpteerden

VKKF structuur