Vlaamse Kano & Kajak Federatie

 • De topsportcommissie heeft tot doel om het Vlaamse topsportbeleid binnen de VKKF te sturen en te begeleiden. Het Vlaams topsportbeleid stelt het behalen van medailles en finaleplaatsen (top-8) voorop tijdens

  • de Olympische Spelen,
  • de wereldkampioenschappen
  • de Europese kampioen¬schap¬pen in de Olympische disciplines 

  en van medailles op

  • de Paralympische Spelen
  • de wereldkampioenschappen in de Paralympische disciplines

  Onze vertegenwoordiging in de topsportcommissie

  • een voorzitter: dit is ambtshalve de directeur topsport en bij ontstentenis ervan de algemeen directeur van de VKKF;
  • Bestuurder competitie van de Raad van bestuur aangeduid in de periode tussen het einde van de Olympische Zomerspelen en ten laatste de datum van de eerstvolgende algemene statutaire vergadering;
  •  Per wedstrijddiscipline waarin atleten door de Vlaamse overheid zijn weerhouden:
   • een afgevaardigde van het betreffende Technisch Comité;
   • een vertegenwoordiger van de door de Vlaamse overheid weerhouden atleten;
   • een vertegenwoordiger van de trainers;
  • Een vertegenwoordiger van de specialisten die instaan voor de medische, paramedische, sociale en juridische begeleiding van de atleten;
  • Een vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid, met name de dossierbeheerder topsport voor de VKKF.
  • Een vertegenwoordiger van het BOIC, met name de high performance manager die tevens de dossierbeheerder bij het BOIC is.

  De topsportcommissie vergadert tenminste het minimum aantal keren dat door de Vlaamse overheid wordt vastgesteld en behandelt ook minimum het aantal agendapunten die door de Vlaamse overheid worden bepaald. Tot haar takenpakket behoort onder meer het bespreken van elk topsportdossier dat (mede) via de Vlaamse topsportmiddelen wordt gesubsi¬dieerd/ gefinancierd alvorens het via het beleidsplan Topsport, het actieplan Topsport of een ad hoc aanvraag bij Sport Vlaanderen wordt ingediend.

  olivier_cauwenbergh_photoshop_3