Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Als club of clubbestuur kan je je extra verzekeren.

Occasionele polissen

Bestuurdersaansprakelijkheid (B.A. Bestuurders)

Bestuurdersaansprakelijkheid is geen verplichte polis maar sommige clubbestuurders nemen grote engagementen, sluiten grote contractuele afspraken af,...waardoor een dekking voor het bestuur gewenst kan zijn. Indien u als VKKF bestuurder een verzekering wenst af te sluiten voor bestuurdersaansprakelijkheid kan u hiervoor volgende documenten gebruiken van onze makelaar ARENA. Let op ! Dit is geen verplichting en gaat samen het jaarbudget van de club. 

Tarieven. Een voorzitter, secretaris of penningmeester kan deze polis afsluiten via het inschrijvingsformulier in Twizzit. Klik hier om het intekenformulier te downloaden, laad het ingevuld via het inschrijvingsformulier. 

Schade aan ingebruikgenomen lokalen 

Een voorzitter, secretaris of penningmeester kan deze polis afsluiten via het inschrijvingsformulier in Twizzit. Klik hier om het intekenformulier te downloaden, vul het formulier in en laad het ingevuld op via het inschrijvingsformulier. 

B.A. Uitbating Cafetaria 

Een voorzitter, secretaris of penningmeester kan deze polis afsluiten via het inschrijvingsformulier in Twizzit.  Klik hier om het intekenformulier te downloaden, vul het formulier in en laad het ingevuld op via het inschrijvingsformulier. 

Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

Een verzekering ‘Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing’ is verplicht voor de uitbaters van accommodaties die toegankelijk zijn voor het publiek.

Een voorzitter, secretaris of penningmeester kan deze polis afsluiten via het inschrijvingsformulier in Twizzit.  Klik hier om het intekenformulier te downloaden, vul het formulier in en laad het ingevuld op via het inschrijvingsformulier.