Vlaamse Kano & Kajak Federatie

VKKF, de Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw is  de enige door Sport.Vlaanderen erkende en gesubsidieerde kajakfederatie in Vlaanderen.  Als unisportfederatie ondersteunen wij   clubs en vaarders in 11 watersportdisciplines:  lijn, marathon, kajakpolo, kano, wildwater, zeekajak, rodeo, rivierafdaling, slalom, toervaren en rafting en dit op competitief en recreatief vlak. Hiervoor kunnen we rekenen op de inzet van honderden vrijwilligers in diverse taken: clubs runnen, wedstrijden organiseren, opleiding geven, …

 

VKKF telt 38 clubs en meer dan 3500 leden. Zij worden ondersteund door de medewerkers

 

Onze werking

De Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw, beter bekend als 'de VKKF', werd opgericht op 10 december 1977 onder de naam Nederlandstalig Kano Verbond vzw  (NKV). in 2012 werd op de Algemene Vergadering de naamsverandering naar VKKF goedgekeurd. De VKKF is de federatie voor kano en kajak in Vlaanderen en samen met haar Waalse tegenhanger, Fedération Francophone de Canoë (FFC), vormen zij het Koninklijk Belgisch Kano Verbond (KBKV).

DE VKKF wordt bestuurd door de Raad van Bestuur bestaande uit 12 bestuurders die worden gekozen door de jaarlijkse Algemene Vergadering. Zij worden ondersteund door de verschillende comités. Zo heeft elke provincie, de meeste disciplines en het luik opleiding een eigen comité.

De VKKF is de door de Vlaamse Regering en Sport.Vlaanderen erkende en gesubsidieerde unisportfederatie die de aangesloten kajakclubs actief overkoepelt. Om deze subsidies te verkrijgen, moet voldaan worden aan de 5 basisopdrachten die Sport.Vlaanderen oplegt, namelijk:

  • Organiseren van competitieve sportbeoefening
  • Organiseren van recreatieve sportbeoefening
  • Organiseren van kaderopleiding en bijscholing
  • Begeleiden van de aangesloten sportclubs en uitvoeren van een informatieplicht
  • Promoten van de eigen sporttak

  Naast deze 5 basisopdrachten heeft de VKKF zich ook geëngageerd om in nog 2 andere facultatieve opdrachten in te stappen, namelijk:

  Door te voorzien in een optimale dienstverlening en ondersteuning van de clubs, wil de Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw zichzelf tot doel stellen de kajaksport in Vlaanderen in al zijn aspecten te bevorderen, zodat een kwaliteitsvollere werking en sportaanbod voor alle leeftijden en alle niveaus kan worden gerealiseerd.