Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Clublid- en ledengeld

Het lidgeld voor Effectieve Leden in 2020 (incl indexering) bedraagt 81,22 euro voor het clublidgeld en 16.68 euro voor het ledengeld (inclusief verzekering). 

De club- en ledengelden worden altijd vastgelegd op de AV

De raad van bestuur stelt voor om in 2019 de "Provinciale Comités" te laten toetreden als "Toegetreden Lid" voor een symbolische 1 euro. 

Voor de andere lidgelden van toegetreden leden bepaalde de Raad van bestuur in het RIO slechts enkele principes. De exacte bedragen zullen voorgelegd worden aan de AV.

Lidkaarten

Vanaf 2019 zal VKKF voor de hard copy-lidkaarten 2 euro vragen + verzendkosten.

Hier vindt u de kalender wanneer de lidkaarten gedrukt worden

Hoe en waarom

Het betreft de plastieken lidkaarten in kredietkaartformaat.
Wat nu volgt geldt vanaf het lidmaatschapsjaar 2018. Tot en met 2017 kreeg elk lid elk jaar een nieuwe lidkaart. Om de kostprijs en de aanzienlijke werklast voor de vrijwilliger(s) voor het aanmaken van deze lidkaarten te verminderen worden vanaf 2018 nog enkel lidkaarten gemaakt voor leden voor wie dat expliciet aangevraagd wordt en sowieso voor wie de eerste keer aansluit. Elk lid zal dus ooit minstens één lidkaart krijgen, nl. in het jaar van eerste aansluiting; wie in 2017 reeds lid was behoudt die kaart.

Een nieuwe lidkaart aanvragen heeft enkel zin voor leden die

  • nieuwe leden
  • derogatierivieren in het Waals gewest bevaren
  • hun lidkaart kwijt zijn en die nodig hebben (bvb. voor toertochtinschrijvingen)

Procedure

Lidkaarten worden in de online admin aangevraagd door clubsecretarissen.
Voor leden die elk jaar opnieuw een lidkaart nodig hebben (derogatieriviervaarders), moet elk jaar opnieuw een aanvraag ingediend worden.

Practische uitvoering in de online admin, voor clubsecretarissen (zie FAQ)