Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Wie is wie?

 

Hier vindt u de kandidaatstellingsformulieren indien u zich kandidaat wil stellen voor VKKF bestuurder, lid van een beleidscel, lid van een Technisch Comité, lid van de Tuchtcommissie of lid als VKKF-vertegenwoordiger in de AV van de KBKV. 

 

BESTUURSORGAAN

Eén voorzitter en 5 verkozen bestuurders zorgen voor een afgelijnd beleid dat wordt geëvalueerd en aangepast om onze sport op te kaart te zetten.

 

 

ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering bestaat uit een afvaarding van alle effectieve leden (clubs).

 

 

ORGANOGRAM

Hier kan u het organogram vinden van VKKF en de internationale structuur.

Lees meer   Lees meer   Lees meer
         
         

BELEIDSCELLEN

Deze cellen worden opgericht of afgebouwd in functie van de noden door de Raad van Bestuur.

 

TECHNISCHE COMITÉ

Technische comités zijn operationeel en specifiek voor een discipline, maar hebben naast het uitbouwen van de discipline ook een beperkte beslissingsbevoegdheid. 

 

WERKGROEPEN

Lees hier meer over de werkgroepen.  

Lees meer

 

Lees meer 

 

Lees meer

   

 

 

   

VERTEGENWOORDIGERS

Hier vindt u wie voor de verschillende werkgroepen, denkcellen en het KBKV vertegenwoordigd is. 

 

TOPSPORTCOMMISSIE

De topsportcommissie heeft tot doel om het Vlaamse topsportbeleid binnen de VKKF te sturen en te begeleiden.

 

TUCHTCOMMISSIE

De tuchtcommissie is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen over iedere overtreding van een algemeen geldende reglementering van VKKF

 

Lees meer

 

Lees meer

 

Lees meer